Adatvédelmi nyilatkozat

1. Általános rendelkezések

A Henkel Magyarország Kft., a továbbiakban Henkel, tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arról, hogy a Henkel a személyes adatok mely kategóriáit gyűjti, és azokat milyen módon használja fel. Megtudhatja továbbá, miként gyakorolhatja személyes adataihoz fűződő jogait. Jelen nyilatkozatban történt bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor tájékozódhat a Henkel által gyűjtött adatok köréről és azok felhasználásáról. 

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik azon weboldalakra, amelyek a Henkel weboldalain megtalálható hiperhivatkozásokon keresztül érhetők el.

 

2. Személyes adatok gyűjtése, felhasználása és feldolgozása

Adatkezelő neve: Henkel Magyarország Kft.

Adatkezelő székhelye és elérhetőségei: 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. (www.henkel.hu ; 1 372 5555)

A Henkel a személyes adatokat elsődlegesen a jelen weboldalnak a felhasználók részére történő elérhetővé tételére használja fel. Az adatok bármely további kezelésére kizárólag törvényi kötelezettség vagy felhatalmazás alapján kerül sor, illetve ha az érintett felhasználó ehhez hozzájárulását adta a Henkel részére. A Henkel az adatok tárolását és kezelését különösen az alábbi célok érdekében végzi:

Az oldal látogatásával Henkel automatikusan rögzít bizonyos adatokat. Ide sorolhatók az alábbiak: a kívánt tartalom (pl. különösen a tartalom, szövegek, képek és termékinformációk, továbbá a letöltésre szánt fájlok stb.) továbbításához szükséges, az adott felhasználói eszközhöz (pl. számítógép, okos telefon) tartozó IP cím vagy eszköz-azonosító; a felhasználók weboldalhoz kötődő tevékenysége; a felhasználói eszköz típusa; az alkalmazott böngésző típusa; valamint a látogatás dátuma és ideje.

A Henkel ezen információkat legfeljebb 7 napig tárolja a visszaélések felismerése és megállapítása, valamint az oldal megjelenésének, jellemzőinek és funkcióinak javítása, valamint általános adminisztrációs feladatok ellátása érdekében.

Henkel indokolatlan késedelem nélkül törli, illetve anonimizálja az oldal használatával kapcsolatos adatokat, ideértve az IP címeket is, amennyiben azok a fenti cél eléréséhez már nem szükségesek.

Az adatok kezelése és felhasználása a következő indokok figyelembevételével jogszabályon alapul:
(1) az adatkezelésre a weboldal elérhetővé tétele érdekében van szükség;
(2) a Henkelnek törvényes érdeke fűződik a weboldal funkcionalitásának és hibamentes működésének biztosításához és tökéletesítéséhez, valamint ahhoz, hogy az megfeleljen a felhasználók igényeinek.     

 

3. Személyes adatok további kezelése 

a) Kapcsolatfelvétel a felhasználó/fogyasztó részéről 
Adatait Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül is megadhatta számunkra illetve felkereshetett bennünket valamelyik elérhetőségünkön is, például e-mailen, telefonon vagy levélben. Megkeresését az Ön hozzájárulásának tekintjük, ahol adatait kérésének megválaszolásához használjuk fel.


Megőrzési idő
Amennyiben Ön nem járult hozzá adatainak hosszabb ideig történő megőrzéséhez, vagy amennyiben a további megőrzést valamely jogos érdek, igény vagy hatósági eljárás nem indokolja, úgy megadott adatait 2 hónapig őrizzük meg.Ettől eltérő a megőrzési idő, amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk. Ebben az esetben a jogszabályban (Fogyasztóvédelemről szóló törvény) meghatározott megőrzési időt kell alkalmaznunk, amely 5 év.

 

4. Hozzájárulás / Hozzájárulás visszavonása

a) Fogyasztókkal, ügyfelekkel történő kapcsolattartás /Online közösségek

Ön hozzájárulását adhatta ahhoz, hogy a Henkel kezelje 

  • elérhetőségi adatait, amelyeket esetlegesen a Henkel részére megadott,
  • a Henkellel folytatott elektronikus kommunikációjának tartalmát és körülményeit, úgymint a kapcsolatfelvételi űrlapot  vagy e-mail levelezéseket, 
  • a Henkel weboldalainak Ön által történő használatára vonatkozó adatait,

a Henkel fogyasztókkal, ügyfelekkel és az online közösségekkel való kapcsolattartása során az alábbi célok érdekében: 

  • műszaki tanácsadás biztosítása például termékek vagy technológiák alkalmazására vonatkozóan,
  • vagy bármilyen megkeresés megválaszolása.

A kijelölt célok elérése érdekében, Henkel

- egyesítheti a fent felsorolt adatokat más, a Henkel által Önnel kapcsolatban jogszerűen gyűjtött adatokkal, például a weboldalhoz kapcsolódó tevékenységek során gyűjtött adatokkal, továbbá
- elemezheti az adatokat hirdetési tevékenységének meghatározása érdekében.

A fenti elemzés során, a Henkel automatizált eljárást alkalmaz a hirdetési módszerek rangsorolásához. A személyeket online és off-line tevékenységeik szerint kategorizáljuk. A besorolási kategória, valamint a helyadat szerint, a személyeket hozzárendelik az egyes értékesítési képviselőkhöz, majd ezt követően testreszabott információt és reklámanyagokat kapnak termékeinkről és szolgáltatásinkról.

Az adatokat kizárólag a hozzájárulás érvényességéig, illetve a jogszabályban előírt megőrzési idő lejártáig őrizzük meg.

Ön a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a következő elérhetőségünkön keresztül: Henkel Magyarország Kft. 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. (e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com). A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

A jövőre nézve bármikor visszavonhatod a beleegyezésedet, például a profilbeállítások módosításával. A profilbeállításokat elérheted úgy is, ha a visszaigazoló e-mailben található hiperhivatkozásra vagy a hírlevelekben található leiratkozási linkre [IDE] kattintasz. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti jogszerű feldolgozást.

b) E-mail marketing

Továbbá, Ön szintén hozzájárulását adhatta ahhoz, hogy a Henkel megkeresse Önt termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban akár elektronikus levelezés útján (e-mail, sms, mms, azonnali üzenetküldés) akár telefonon.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat fenti 4. pontban említett adatait a vonatkozó hirdetési műveletek érdekében használjuk fel.

Ön a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a következő linken keresztül [Leiratkozás], melyet a visszaigazoló e-mailben is megküldtünk. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

A jövőre nézve bármikor visszavonhatod a beleegyezésedet, például a profilbeállítások módosításával. A profilbeállításokat elérheted úgy is, ha a visszaigazoló e-mailben található hiperhivatkozásra vagy a hírlevelekben található leiratkozási linkre [IDE] kattintasz. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti jogszerű feldolgozást.

5. Sütik, pixel, ujjlenyomatok

Az oldal sütiket és ahhoz hasonló technológiai megoldásokat alkalmaz. Az oldal alapműködéséhez szükséges sütik kezelése automatikusan történik. Más sütik (vagy ehhez hasonló technológiai megoldások) csak az Ön előzetes hozzájárulása esetén kerülnek alkalmazásra. Az általunk használt sütikkel (vagy ehhez hasonló technológiai megoldásokkal) és funkciójukkal kapcsolatban bővebb információt a Süti szabályzat menüpont alatt ér el. Szintén e menüpont alatt olvashat arról, hogy miként tudja a jövőre nézve a már megadott hozzájárulását visszavonni.

Az Ön által tett beállítások az adott oldalra, az éppen használt böngészőre és eszközre lesznek érvényesek. Amennyiben tehát Ön otthonról és munkahelyéről is meglátogatja oldalunkat vagy többféle böngészőt is használ, akkor az Ön által preferált beállításokat minden egyes eszközre, illetve böngészőre meg kell adnia.

 

6. Webes nyomkövetés

a, Google Analytics
Amennyiben ahhoz Ön hozzájárult,  a weboldal a Google Analytics szolgáltatást alkalmazza, amely a Google, Inc. („Google”) által nyújtott webes elemzési szolgáltatás.A szolgáltatás ellátásához sütit telepítenek az Ön számítógépére. A süti által generált weboldal használatával kapcsolatos, információkat (ideértve az Ön IP címét) a Google az Egyesült Államok területén működő szerverekre továbbítja és azokon tárolja.

A szolgáltatás IP anonimizálással működik. Ez azt jelenti, hogy a Google az Európai Unión belüli tagállamokból, valamint az Európai Gazdasági Térséghez tartozó területekről származó IP címeket lerövidíti (utolsó nyolc számjegyét levágja) azaz azokat anonimizálja. Kizárólag kivételes esetben fordul elő, hogy a teljes IP cím továbbításra kerül és az IP cím anonimizálására csak a Google USA-ban működő szerverein kerül sor. 

A Google, a weboldal szolgáltatója nevében, ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldal tevékenységéről a weboldal működtetői számára készített jelentések összeállítására, valamint további a weboldal tevékenységével és az internethasználattal összefüggő egyéb szolgáltatások biztosítására használja a weboldal szolgáltatója részére. A Google nem kapcsolja össze az Ön IP címét a Google birtokában lévő bármely más adattal.

Adatgyűjtés letiltása: 
A Google adatgyűjtési és felhasználási tevékenységét (sütik és IP cím) megakadályozhatja a böngésző megfelelő beállításának megváltoztatásával vagy úgy is, hogy letölti és telepíti az ehhez szükséges böngészőbővítményt, amely az alábbi webhelyen érhető el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

b, Facebook Custom Audience Pixel (Facebook saját közönség pixel)A Henkel részt vesz a Facebook Custom Audience programjában, amely – amennyiben ahhoz Ön hozzájárult – lehetővé teszi, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg az Ön számára, amennyiben Ön a Facebook regisztrált felhasználója és Facebook-fiókjába az oldal látogatásakor be van jelentkezve. Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy weboldalunk Ön által történő használata alapján személyre szabjuk hirdetéseinket, hogy kifejezetten Önnek szóló hirdetéseket biztosíthassunk. Ennek érdekében, hash formátumban megosztjuk az Ön e-mail címét és telefonszámát, amely lehetővé teszi a Facebook számára, hogy a regisztrált felhasználóit be tudja azonosítani.

Adatgyűjtés letiltása:Ön módosíthatja hirdetésbeállításait a böngésző beállításának megváltoztatásával vagy a Facebook beállítás menüpont alatt, amennyiben nem szeretne az érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket kapni Facebook oldalán.

 

7. Az adatvédelemmel kapcsolatban Önt megillető jogok, adatvédelmi felelős 

Ön bármikor érvényesítheti az adatihoz való hozzáféréshez fűződő jogát. Továbbá, amennyiben azok feltételei fennállnak, Ön az alább felsorolt jogokkal is élhet:

  • Helyesbítéshez való jog
  • Törléshez való jog
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  • Az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtáshoz való jog
  • Adathordozhatósághoz fűződő jog (2018. május 25-től kezdődően)

Tiltakozáshoz való jog

A Henkel jogos érdekei alapján végzett adatkezeléssel szemben Ön mint adatkezeléssel érintett bármikor tiltakozhat. Henkel ebben az esetben azonnal leállítja az érintett adatkezelést, kivéve, ha Henkel bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


Ilyen esetekben, illetve ha bármilyen kérdése vagy kérése merül fel személyes adataival kapcsolatban, kérjük, levélben vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi felelősünkkel a következő címen: Henkel Magyarország Kft. 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. (e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com).


8. A közösségi média beépülő moduljainak alkalmazása

A különböző közösségi hálózatok beépülő moduljai („plug-in”) megtalálhatók weboldalainkon. Az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat az érintett társaságok („szolgáltatók”) biztosítják. Az említett szolgáltatók közé tartoznak az alábbiak:

A Facebook felületet a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) működteti. A Facebook beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez, látogasson el a következő oldalra: https://developers.facebook.com/docs/plugins

A Twitter felületet a Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”) működteti. A Twitter gombok és megjelenési formájuk megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: https://twitter.com/about/resources/buttons A Google+ és YouTube szolgáltatást a Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA („Google”) biztosítja.

A Google+ beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra:
https://developers.google.com/+/web/;
a YouTube beépülő moduljai megtekintéséhez, látogasson el az alábbi oldalra:
https://developers.google.com/youtube/subscribe/

Az Instagram szolgáltatást az Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“) biztosítja. Az Instagram beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez, látogasson el a következő oldalra:
http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges 

A LinkedIn felületet a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn”) működteti. A LinkedIn beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez látogasson el következő oldalra:
https://developer.linkedin.com/plugins# 

A weboldalainkat böngésző felhasználók adatainak magasabb szintű védelme érdekében ezek a beépülő modulok „2-kattintásos gombként" vannak létrehozva. A beágyazás ezen formája biztosítja, hogy amikor egy ilyen modult tartalmazó oldalunkról nyitnak meg egy oldalt, a modul nem kapcsolódik automatikusan az adott szolgáltató szervereihez. A böngésző csak abban az esetben létesít közvetlen kapcsolatot a szolgáltatók szervereivel, ha Ön aktiválja a beépülő modulokat, és ezzel engedélyt ad az adatok továbbítására. Ilyenkor az érintett szolgáltató közvetlenül az Ön böngészőjének továbbítja a különböző beépülő modulok tartalmát, ami azt követően a képernyőn is megjelenik. 

A beépülő modul továbbítja a szolgáltató felé, hogy Ön mely weboldalainkat nyitotta meg. Ha weboldalunk böngészése közben be van jelentkezve valamely szolgáltató felhasználói fiókjába, a szolgáltató össze tudja vetni az Önt érdeklő (azaz az Ön által elért) információkat a felhasználói fiókjával. A beépülő modulok funkcióinak használata esetén (például kattintás a „Like” gombra, hozzászólás) a böngésző ezt az információt is közvetlenül a szolgáltatónak továbbítja megőrzésre.

Az adatok szolgáltató általi gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint a fenti adatkezeléssel kapcsolatban az Önt megillető jogokról és a rendelkezésre álló lehetőségekről a szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatójában találhat további tudnivalókat:

A Facebook adatvédelmi tájékoztatója: http://www.facebook.com/policy.php 

A Twitter adatvédelmi tájékoztatója: https://twitter.com/Data Protection

A Google adatvédelmi tájékoztatója: https://www.google.com/intl/de/policies/Data Protection/

Az Instagram adatvédelmi tájékoztatója: https://help.instagram.com/155833707900388/

A LinkedIn adatvédelmi tájékoztatója: https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policy

#Authentic­Beauty­Movement
#MYBELIEF